CARA Fact Sheets

2021-2022 CARA Priority Bills (CARA Fact Sheets)

2021-2022 CARA Priority Bills Packet (all bills listed below combined into one pdf)

AB 1130 (W00d) CARA Fact Sheet

AB 1502 (Muratsuchi) CARA Fact Sheet

AB 1947 (Ting) CARA Fact Sheet

SB 260 (Wiener) CARA Fact Sheet

SJR 11 (Skinner) CARA Fact Sheet